Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu

Naziv projekta: Crossing Technologies – internacionalizacijom do rasta

Korisnik: Crossing Technologies d.o.o. za usluge

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.16.0130

Poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2 (KK.03.2.1.16 – inačica 2)

Kratki opis projekta:

Projektom je osigurano sudjelovanje na dva prestižna međunarodna sajma u području IT sektora gdje će poduzeće imati priliku prezentirati svoje usluge, povećati vidljivost te iskoristiti priliku za pronalazak novih klijenata i širenje poslovanja.

Cilj: Jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća Crossing technologies d.o.o. predstavljanjem usluga na međunarodnim sajmovima u inozemstvu u svrhu povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima te rasta tvrtke, njene konkurentnosti i obujma poslovanja.

Kao rezultat sudjelovanja na sajmovima očekuje se:

  • povećanje prihoda od prodaje usluga
  • povećanje prihoda od izvoza
  • povećanje vidljivosti poduzeća na globalnom tržištu
  • povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i stranim tržištima

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva, projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

– CO01 – broj poduzeća koji primaju potporu: 1

– CO02 – broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1

– CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima: 115.068,22 HRK

– 3d11 – MSP–ovi koji su primili potporu za internacionalizaciju: 1

Ukupna vrijednost projekta:  766.100,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore):  651.031,78 HRK

Trajanje projekta: 30 mjeseci, 01.03.2019. – 01.09.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Uršić

E-mail: tursic@crossing-technologies.com

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/)

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća CROSSING TECHNOLOGIES d.o.o. za usluge